LOVE_STORY


范逸臣D__________Bm______G
愛的故事有很多_你一定聽過
____D___G______A
他們說_最美的愛情像湖泊
D_____A___D___Bm__G__
美的忍不住停留_而任性的風
___D_____G____A____D
吹過了_卻飄下一片片葉落

G__D__F#m_Bm__A_____Bm_____
放開手_往北方走_留下傷心的樹獨自忍受
G__________F#m___D
你離開我連一句話都不說
G_______________A
只默默看著今晚天空星光閃爍

_______G_________A________Bm__
看今夜的流星_劃過了天際_笑我的心
_______G_________A_________D
我無法在冷靜_請你要傾聽_你是我的唯一
_______G________F#m____Bm_____A
我不願去相信_我們之間_隔著海洋的距離
____G_____A_____D
我的愛_已融化在空氣裡
創作者介紹

~彩虹天堂~

deco 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()