MV:


[吉他合旋]tank--非你莫屬
TANK   非你莫屬
非你莫屬_key:A>>B_capo:(2)(男)_play:G>>A


Intro:/G(13)235/Em(61)/CD/23—235/
_______/Em(61)/423—235/Em(61)—2312/


G______________C_Cm______________G
懂得讓我微笑的人___再沒有誰比你有天份_/5112343156/#511234#231223/
G_____________C_Cm____________G
輕易闖進我的心門_明天的美夢你完成_/5112343156/#5112#45121/

B____________D
整個宇宙_浩瀚無邊的盡頭_/71223/#5312122316/
C_______Bm____Am7____D
每顆渺小星球_全都繞著你走_/6553211/15111212/

__G_Bm7/#F_Em
愛我_非你莫_屬_/34232351/
____C___Bm______C_____D
我只願_守護_由你給我的幸福_/1156145232167112/
__G_Bm7/#F_Em
愛我_非你莫_屬_/34232351/
____C____Bm_______C____D_____G
也許會_笑著哭_但那人是你所以_不怕苦/11561145232167145—2321121/

Bridge:/G(13)235/Em(61)/423—235/Em(61)—23D/

G____________C_Cm____________G
懂得讓我流淚的人_給的感動一定是最深
G____________C_Cm____________G
在我心中留下傷痕__你同時點亮了星辰_

B__________D
整個宇宙_浩瀚無邊的盡頭_/71223/#5312122316/
C_______Bm____Am7____D
每顆渺小星球_全都繞著你走_/65532321/1511512/

__G_Bm7/#F_Em
愛我_非你莫_屬_/34232351/
____C___Bm______C_____D
我只願_守護_由你給我的幸福_/1156145232167112/
__G_Bm7/#F_Em
愛我_非你莫_屬_/34232351/
____C_____Bm______C____D_____G
也許會_笑著哭_但那人是你所以_不怕苦/115611565232167145—2321121/


C_______Bm
那麼多相遇_/5653223/
_______Am7_________G
偏偏只和你_天造地設般產生奇蹟_/565321/4321112233/
C_________Bm
哦_我心的縫隙_/717176556/56532223/
_______Am7_Bm_____C_______D_>>_E
我想除了你_任誰也無法填補這空虛~oh~~/523232156/1765366655—353556/


G>>A


__A_#Cm7/#G_Fm
愛我_非你莫__屬_/34232351/
____D___#Cm____D_____E
我只願守護_由你給我的幸福_/115614555353432/
__A_#Cm7/#G_Fm
愛我_非你莫__屬_/45232354321/
____D_____#Cm______D___E_____A
也許會_笑著哭_但那人是你所以_不怕苦_

____D_____#Cm______D____E_____A
……………….._但那人是你所以_不怕苦

Ending:/A(13)235/#Fm(61)/D#Cm/D/A/
創作者介紹

~彩虹天堂~

deco 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()